HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

Događanja

 

29.03.2024

Sretan Uskrs

19.03.2024

DG CLIMA i EMSA organizirale webinar na temu EU ETS-a

Ravnateljica Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum zajedno s drugim predstavnicima članica naše Udruge, dana 18. ožujka 2024. godine, sudjelovala je na webinaru kojeg su organizirale Glavna uprava Europske komisije za klimatsku politiku (DG CLIMA) te Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA). 

Na webinaru su detaljno predstavljeni svi preduvjeti za postizanje usklađenosti s obvezama iz EU ETS sustava, a prije svega, pojašnjeni su praktički koraci vezani za otvaranje tzv. holding računa (Maritime Operator Holding Account) u Registru unije, otvaranje kojih je preduvjet za ispunjavanje obveza iz sustava EU ETS radi polaganje emisijskih jedinica na isti. Članice Mare Nostruma koje su obveznice EU ETS-a,  na vrijeme su i u otvorenom roku, nadležnim tijelima podnijele svu potrebnu dokumentaciju za otvaranje predmetnih računa.

08.03.2024

Sjednica Upravnog odbora Udruženja brodovlasnika Europske zajednice

Dana 5. i 6. ožujka 2024. godine, održana je sjednica Upravnog odbora (Board of Directors) Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) na kojoj su ispred HUB Mare Nostrum, sudjelovali gđa Ivona Anić Miklec, ravnateljica HUB Mare Nostrum i g. Marko Domijan, predsjednik Skupštine HUB Mare Nostrum. 

Zajedno s kolegama iz 21 nacionalnog udruženja brodovlasnika iz država članica EU i Norveške, raspravljali su o svim aktualnim temama iz područja brodarstva kao i prijedlozima novih zakonodavnih akata EU koji se trenutno raspravljaju pod okriljem Vijeća EU i Europskog parlamenta. 

U duhu nadolazećih izbora na EU razini, kao logična se tema nametnula i priprema programa Europske komisije za njen novi petogodišnji mandat. U tom smislu, predstavnici Mare Nostrum-a su istaknuli kako je ključno da Europska komisija u novom razdoblju radi na održavanju i daljnjem jačanju konkurentnosti europskih brodara u odnosu na konkurente iz trećih država, posebice imajući u vidu nove administrativne, tehničke i financijske obveze koje se sektoru nameću radi postizanja ambicioznih ciljeva Unije iz područja smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem da do 2050. godine, Europa postane prvim klimatski neutralnim kontinentom na svijetu. Mare Nostrum zagovara da se dio od novca prikupljenog kroz trgovinu emisijskim jedinicama u okviru EU ETS sustava, vrati izravno u brodarski sektor te usmjeri na financiranje ozelenjivanja flote. Vjerujemo da će europski brodari u zajedništvu i sinergiji savladati sve izazove koji im predstoje.

01.03.2024

22. Sjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Pod novoizabranim vodstvom Nadzornog odbora - g. Nikole Koščice iz Tankerske plovidbe d.d. te uz članove Nadzornog odbora, g. Roberta Banka iz društva Alpha Adriatic d.d. i g. Vicenca Jerkovića iz Atlantske plovidbe d.d. kao i uz prisustvovanje g. Romana Balte, dugogodišnjeg suradnika Udruge iz računovodstva Biro Balta d.o.o. te voditeljstva Udruge, dana 29. veljače 2024. godine u prostorijama Udruge održana je 22. sjednica Nadzornog odbora HUB Mare Nostrum. 

Sjednica je bila posvećana verifikaciji financijsko-materijalnog poslovanja Udruge tijekom protekle godine koje je ocijenjeno urednim pa se rasprava nastavila i u smjeru predstojećih obveza Udruge i financijsko-materijalnog poslovanja planiranog u 2024. godini.

19.02.2024

124. Sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Dana 16. veljače 2024. godine, u prostorijama resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, održana je 124. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, ujedino prva sjednica od dolaska nove ravnateljice u Udrugu.

Cilj sjednice je bio, nakon revidiranja rada Udruge u prethodnom razdoblju, usvojiti Plan rada i Financijski plan za rad Udruge u 2024. godini kao i raspraviti sve aktualne teme vezane za brodarstvo i rad Udruge općenito.

Slijedom navedenog, plan Udruge je u narednom razdoblju osuvremeniti neke interne procese rada, digitalizirati rad Udruge te uvesti paperless poslovanje, a osim navedenog, raditi na jačanju međunarodnog identiteta Udruge i njenoj suradnji s drugim srodnim udruženjima, prije svega kroz osnaživanje položaja Mare Nostruma u Udruženju brodovlasnika Europske zajednice (ECSA).

Mare Nostrum danas broji 10 članica, među kojima se nalaze najveća brodarska društva iz Republike Hrvatske, a koja zapošljavaju preko 3000 pomoraca. U izazovnim geopolitičkim prilikama u kojima se svijet danas nalazi, kao i u uvjetima zelene i digitalne tranzicije sveopćeg EU gospodarstva, glavni cilj Udruge jest stvaranje gospodarskih i socijalnih uvjeta za razvoj sigurnog, konkurentnog, kvalitetnog i održivog brodarstva kroz zalaganje za konkurentne uvjeta zapošljavanja, sigurnost života i rada na brodu, povoljne uvjete financiranja zelene tranzicije i poslovanja općenito.

Slijedom navedenog, na sjednici Udruge, između ostalog, raspravljena su i pitanja vezana za:

- EU Emission Trading System (EU ETS) – aktualnosti

- situacija u Crvenom moru – napadi Huta

- odvoz komunalnog otpada (kruti i tekući) s brodova u hrvatskim morskim lukama – usporedba hrvatskih i talijanskih tarifa  

- suradnja s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Hrvatskom gospodarskom komorom 

- porez po tonaži 

- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja 

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu – novi zakon i podzakonski akti.

Na sjednici je sudjelovala i gđa Paula Vidović, ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet te predstavnici resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture - gđa Marijana Iviček, načelnica Sektora za pomorsko gospodarstvo i predsjednica Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, gđa Jana Borić, voditeljica Službe za zakonodavstvo i g. Tomislav Budić, viši stručni savjetnik za pitanja obnovljivih i niskougljičnih goriva u pomorskom prometu iz Uprave pomorstva, a koji je prisutnima održao i prezentaciju na temu Uredbe (EU) 2023/1805 (Fuel EUMaritime) za koju je RH u obvezi osigurati pretpostavke za njenu izravnu provedbu u koju svrhu će predmetno Ministarstvo osnovati i radnu skupinu u kojoj je planirano i sudjelovanje predstavnika Mare Nostruma.