HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

INTERREG IT - HR - GUTTA

2014 – 2020 INTERREG V- A

Program međugranične suradnje između Italije i Hrvatske

GUTTA

 

Naziv projekta “GUTTA” je skraćenica od “savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region” što u prijevodu znači “ušteda goriva i emisija u pomorskom prometu u jadranskoj regiji”. Specifični cilj projekta je poboljšati kvalitetu, sigurnost i ekološku održivost pomorskih i obalnih prijevoznih usluga i čvorova promicanjem multimodalnosti u programskom području. Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci s početnim datumom 1. siječnja 2019. godine, a ukupni proračun projekta je 1,2 milijuna eura.

GUTTA projekta bazira se na partnerstvu i ambicioznim ciljevima čiji su partneri podijeljeni u tri skupine. Partneri iz akademske zajednice su Sveučilište u Zadru i Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici(CMCC), iz industrije Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum te iz javnog sektora su HR Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Sve tri skupine partnera jednako su važne te će zajedno surađivati za uspjeh cijelog projekta. Primjerice, podaci iz javnog sektora koristiti će se za procjenu novih putničkih prometnih putova koji su privlačniji za regiju, a podaci pomorske industrije podržati će digitalizaciju pomorstva, odnosno razvoj alata za eko-optimizaciju rute, a što će zauzvrat biti korisno za održivost međunarodnog prijevoza na postojećim te novim pomorskim rutama.

Kroz ciljne skupine projekta, rezultati GUTTA-e poboljšati će svijest o inicijativama koje sufinancira EU, poticati će daljnje inovacije te doprinijeti socijalnoj politici EU-a (zapošljavanje). Konkretno, operativni alat za optimizaciju pomorskih putova temelji se na prognoziranim podacima o stanju okoliša (more,vjetar,temperatura...), povijesnim rezultatima plovila i potrošnji. Nadalje, predstavnici javnih sektora Italije i Hrvatske kroz projekt spojiti će postojeća baza znanja pomorskog prometa, analizirati te tako dati objektivnu procjenu za donošenje odluka i interakciju s privatnim sektorom (brodskim operaterima).

 

Također, GUTTA donosi značajan potencijal za otvaranje novih radnih mjesta vezanih za nove pomorske rute koje će predložiti. Na primjer, može se predvidjeti otvaranje radnih mjesta u području upravljanja brodovima, lučkih usluga, lokalnog javnog prijevoza i turizma. Na taj će način GUTTA predstavljati društvenu inovaciju za uključena područja Italije i Hrvatske. Budući da je glavni cilj GUTTA-e podržati dekarbonizaciju postojećih međunarodnih pomorskih veza i pripremiti teren za nove putničke veze između Italije i Hrvatske, aktivnosti Udruge doprinijeti će olakšavanju implementacije MRV direktive te usporedbi iste s IMO EEDI sustavom izvještavanja.

U skladu s tim, postignuća GUTTA-e o dekarbonizaciji pridonijeti će poboljšanju ekološke održivosti međunarodnog pomorskog prijevoza, a nove će rute poboljšati kvalitetu usluge pomorskog prijevoza uz potencijalno povećanje broja putnika i količinu robe koja se prevozi pomorskim prometom. GUTTA će pružiti podršku praćenju / izvještavanju / verifikaciji emisija stakleničkih plinova i računalnom kapacitetu za planiranje niskougljičnih pomorskih ruta u programskom području. Korištenjem alternativne rute, brodar će smanjiti potrošnju goriva te automatski sniziti emisije CO2 i ostalih emisija.

Trgovanje i naplata emisija CO2 predviđena je faza u postojećem europskom zakonodavstvu tako da je GUTTA vrlo dobro pozicionirana za doprinos tom rezultatu programa Italija-Hrvatska, odnosno direktnom nadzoru provedbe MRV direktive (EU 757/2015).

Drugi rezultati GUTTA-e koji omogućuju nove pomorske rute također će doprinijeti istom pokazatelju rezultata programa sve dok operateri brodova profitiraju od institucionalnog i tehnološkog okvira iskazanim projektnim rezultatima.

GUTTA uključuje aktivnosti kao što su: početne aktivnosti razvoja projekta, svakodnevno upravljanje projektima, koordinacija i interna komunikacija, upravljanje i praćenje provedbe projekta, financijsko upravljanje, vanjska komunikacija, izravno angažiranje dionika, prikupljanje ulaznih podataka, početna analiza podataka i planiranje, modeli emisije i usmjeravanja, izrada Smjernica za implementaciju MRV podataka, pripreme za nove međunarodne pomorske rute između Italije i Hrvatske, sustav za potporu odlučivanja u planiranju ekoloških ruta, verifikacija i demonstracija rezultata.

HUB Mare Nostrum sa Sveučilištem u Zadru raditi će na učinkovitosti uštede goriva, odnosno smanjenje emisija CO2 te državi osigurati provedbu Pariškom sporazuma i nove IMO GHG Strategije.

Sigurnost putnika i korištenje GUTTA sustava za podršku odlučivanja (Decision Support System) o ekološkim rutama, koji je izravno primjenjiv na plovila članica Udruge na postojećim pomorskim rutama između Italije i Hrvatske. Osim toga, korist proizlazi iz odnosa i kohezije s teritorijima, ažuriranjem znanja i politika o emisijama CO2 unutar međunarodnog pomorskog prometa u Jadranu. Rezultati će dati prijedloge kako poboljšati postojeće zakonodavstvo jer stabilno regulatorno okruženje smanjuje troškove brodovlasnika te potiče ulaganja za nove pomorske veze. Naposljetku, GUTTA će pokazati da je moguće zelenije brodarstvo, što bi trebalo povećati ekološku svijest svih uključenih i smanjiti karbonski otisak flote.

GUTTA je usklađena s relevantnim politikama i planovima kao što su:

 1. Europa 2020: GUTTA će putem svog alata za ekološke rute pridonijeti cilju strategije „Klimatske promjene i energija“, te tako omogućit će smanjenje emisije stakleničkih plinova (CO2) iz trajekta koji djeluju u programskom području.
 2. Strategija pametne specijalizacije (Hrvatska):  1. Promet i mobilnost - Vodeni prijevoz i povezane usluge te održive inovacije te 2. Pametni zeleni i integrirani transportni sustavi.
 3. Jugoistočna Europa 2020: GUTTA-ov alat za ekološke rute usklađen je s fokusom ove strategije na energetski učinkovite i ekološki prihvatljive načine prijevoza s ciljem uvođenja mjera za smanjenje potrošnje energije i troškova po jedinici prijevozne usluge.
 4. Direktiva o kakvoći zraka 2008/50 / EZ i Protokol iz Göteborga (1999): GUTTA-ino smanjenje emisije CO2 imati će pozitivne popratne učinke smanjenja i drugih onečišćujućih tvari, osobito sumpornog dioksida i čestica koje brodovi ispuštaju
 5. MRV Uredba, IMO EEDI, Pariški sporazum, GHG Strategija i EUSAIR, su osnove legislativnog dijela projekta.

 

http://www.italy-croatia.eu/

 

Najave i obavijesti

87. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U petak, 15. veljače 2019. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukutre održana je 87. sjednica Skupštine Udruge na kojoj su bili nazočni članovi Skupštine/zamjene članova Skupštine:

18.02.2019

17. sjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Danas, 14. veljače 2019. godine održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum u prostorijama Udruge, Avenija Većeslava Holjevca 20. 

14.02.2019

5. sjednica Komisije za pravna pitanja i osiguranje

U četvrtak, 31.1.2019.godine održana je 5.sjednica Komisije za pravna pitanja i osiguranje.

 

Zaključeno je da se prijedlog Jadranskog pomorskog servisa i Brodospasa vezan uz izmjene i dopune nacrta Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je ujedno usvojen kao zajednički prijedlog brodara dostavi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na očitovanje.

31.01.2019
 • HRVATSKA UDRUGA BRODARA
  MARE NOSTRUM
 • Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb
 • + 385 (0)1 6525-370
 • + 385 (0)1 6525-371
 • Žiro racun: 2340009- 1100202761
 • IBAN: HR10 2340 0091 1002 0276 1
 • OIB: 32333984326