HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

Događanja

 

16.11.2020

Program za sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je danas, 16. studenog organizirao sastanak sa članicama Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum od kojih su prisustvovali predstavnici Alpha Adriatic d.d., Tankerske plovidbe i Jadrolinije na temu novog Programa za sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. 

13.11.2020

Sastanak s Petrokemijom d.d.

U petak, 13. studenog 2020. održan je online sastanak s Petrokemijom d.d. vezan uz ulogu vodika u proizvodnji zelenog amonijaka i njegova primjena u pomorskom sektoru.  

13.11.2020

Sastanak s Jadrolinijom

U petak, 13. studenog 2020. Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je održala sastanak u Jadroliniji zajedno s Hrvatskom udrugom za razvoj i primjenu vodikovih gorivnih članaka. Sastanak je bio vezan uz razvoj novih trajekata na vodik (Liquid Organic Hydrogen Carriers – LOCH).

12.11.2020

Treći sastanak pregovora oko Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi

Dana 12. studenog 2020. održan je treći sastanak vezan uz pregovore oko Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi u prostorijama Sindikata pomoraca Hrvatske u Rijeci. 

28.10.2020

Nastavak pregovora oko Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi

Dana 28. listopada 2020. u prostorijama Tankerske plovibe u Zadru održan je drugi sastanak vezan uz pregovore oko Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce u međunarodnoj plovidbi. Na sastanku su prisustvovali članovi Sindikata pomoraca Hrvatske, Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum te njezine članice.

1 do 5 od 200 događanja Sljedeća Zadnja

Najave i obavijesti

Program za sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je danas, 16. studenog organizirao sastanak sa članicama Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum. 

16.11.2020

Sastanak s Petrokemijom d.d.

U petak, 13. studenog 2020. održan je online sastanak s Petrokemijom d.d.

13.11.2020

Sastanak s Jadrolinijom

U petak, 13. studenog 2020. Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je održala sastanak u Jadroliniji zajedno s Hrvatskom udrugom za razvoj i primjenu vodikovih gorivnih članaka. 

13.11.2020
  • HRVATSKA UDRUGA BRODARA
    MARE NOSTRUM
  • Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb
  • + 385 (0)1 6525-370
  • Žiro racun: 2340009- 1100202761
  • IBAN: HR10 2340 0091 1002 0276 1
  • OIB: 32333984326