HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

Događanja

 

17.05.2024

55. sjednica Financijske komisije

Povodom održavanja Financijske komisije Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, članovi, predsjednik i ravnateljica Udruge sastali su se na regularnom sastanku 16. svibnja 2024. godine u Zagrebu. 
 
Na sastanku se raspravljene sve aktualne teme iz područja financiranja brodarstva, od čega posebno:
 
- pristupanje Republike Hrvatske OECD-u i utjecaj OECD Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar II) i Direktive (EU) 2022/2523 na nacionalni sustav poreza po tonaži
 
- rad Vijeća EU na Prijedlogu nove Energy Taxation Direktive i njen možebitni utjecaj na cijenu goriva
 
- problem dvostrukog oporezivanja u Argentini i Indiji te
 
- načini financiranja brodarstva.
 
Zaključeno je kako nacionalni sustav poreza po tonaži treba održati i dalje na snazi te da sve odredbe Pillar II sustava kao i Direktive 2022/2523 treba tumačiti u skladu s postojećim zakonodavstvom i pravnom stečevinom EU. 
 
U odnosu na Energy Taxation Direktivu koja je po drugi put uspješno blokirana u okviru nadležnog Vijeća EU, potrebno je istaknuti kako se dekarbonizacija ne treba proraditi pod svaku cijenu već nakon provedenog ispitivanja utjecaja učinaka takvog propisa kao i usklađenosti s drugim međunarodnopravnim izvorima koji garantiraju "tax-free" gorivo na međunarodnoj razini (Kyoto konvencija). U tom smislu, ključna je suradnja Republike Hrvatske s mediteranskim zemljama s jakom pomorskom tradicijom kako bi zajednički nastavili vokalizirati naša stajališta i očuvali konkurentnost EU brodara u odnosu na poduzetnike iz trećih država. Brodarstvo je industrija s naglašenom međunarodnom orijentacijom te stoga uvođenje strogih mjera i naglo ukidanje trošarinskih oslobođenja na pogonska goriva koje bi se odnosilo samo na EU brodare može rezultirati premještanjem nabavke goriva u treće države i u konačnici odmoći procesu dekarbonizacije. 
 
U odnosu na dvostruko oporezivanje prihoda, Financijska komisija je raspravila problem dvostrukog oporezivanja prihoda od vozarina za koje hrvatski brodari kao porezni rezidenti u Republici Hrvatskoj već obračunavaju i plaćaju porez po tonaži. Hrvatski brodari koji obavljaju međunarodni prijevoz robe pored uobičajenih izazova koje predstavljaju međunarodna trgovina, velika konkurencija na tržištu i izazov održavanja rentabilnosti poslovanja u ovim nepredvidivim vremenima, suočavaju se s problemom dvostrukog plaćanja poreza po istoj osnovi – prihodu od vozarina ostvarenom u dvije države koje su značajne za svjetsku trgovinu - Argentini i Indiji, dok su drugi brodari sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije oslobođeni ove obveze. Naime, RH ima sklopljen bilateralni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Indijom koji se ne provodi, dok problematika izbjegavanja dvostrukog oporezivanja s Argentinom leži u izostanku sukcesije propisa koji je bio na snazi u vrijeme SFRJ. Slijedom navedenog, HUB Mare Nostrum će nastaviti komunikaciju s nadležnim institucijama i vjeruje da će u bliskoj suradnji s istima uspjeti riješiti ovo pitanje.
 
U konačnici, glede pitanja financiranja brodarstva, Financijska komisija ističe kako je trenutno povoljna situacija na europskom tržištu bankarskih usluga, ali isto tako i da je brodarstvo gospodarska grana koja prva osjeća utjecaj geopolitičkih promjena u svom poslovanju, kao i utjecaje pandemija i ratnog stanja za koja predlažu da brodari imaju osigurane preventivne izvore financiranja. Raspravljene su i specifičnosti financiranja novogradnje te su u tom smislu članice razmijenile najbolja iskustva i prakse. Nastavlja se suradnja sa srodnim udruženjima okupljenim pod okriljem ECSA-e kako bi se detaljno analizirali svi alati i izvori financiranja te olakšao pristup EU fondovima. U tom duhu, Financijska komisija je zaključena temom aktualnih izbora za EU parlament za koje je zaključeno kako su važni upravo radi potrebe snažnog zastupanja interesa hrvatskog pomorskog sektora, brodarstva i pomoraca na EU razini koji zajedno tvore jednu od najprofitabilnijih industrija u RH. 
 
                                             

09.05.2024

Dan Europe

Kako se 9. svibnja obilježava Dan Europe, ponosni smo što Mare Nostrum kao dio Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) svakodnevno jača suradnju s drugim članica EU kroz uključenost u pomorske politike EU.

Pomorstvo je kamen temeljac europske sigurnosti, od energetske, do sigurnosti opskrbnog lanca. Pomorstvo igra ključnu ulogu u isporuci robe koja nam je potrebna, podupirući izvoz Europske unije i povezujući europske građane unutar Europe s ostatkom svijeta.

Čestitamo Dan Europe naših partnerima diljem Europe!

06.05.2024

125. sjednica Skupštine HUB Mare Nostrum: Što očekuje brodarski sektor u nadolazećem razdoblju

Dana 3. svibnja 2024. godine u prostorijama Jadrolinije, Rijeka, održana je 125. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum.

Uz predstavnike članica Udruge i voditeljstva Udruge, na sjednici je prisustvovala i gđa Antonia Bebić, pomorski attaché; koja je ispred Republike Hrvatske zadužena za praćenje svih pomorskih file-ova koji se raspravljaju i donose u okviru Vijeća EU, a koja je Udruzi prezentirala sve aktualne teme i zakonodavne akte koji se trenutno raspravljaju u okviru EU kao i pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

U mnoštvu novih administrativnih, financijskih i tehničkih obveza te uvjeta zelene tranzicije kojima će svi europski, uključno i hrvatski akteri u brodarskom sektoru morati udovoljiti u nadolazećem razdoblju (EU ETS, FuelEU Maritime, Energy Taxation Directive, Renewable Energy Directive i dr.), Udruga je zaključila kako je u tu svrhu potrebno izraditi nacionalnu pomorsku strategiju koja bi sadržavala jasne smjernice brodarskim kompanijama glede odabira vrste alternativnih goriva s nultom ili niskom stopom ugljika kao i plan infrastrukturne pripreme za iste, a što bi članicama Udruge služilo kao orijentir u nadolazećem radoblju te kao podloga za lakše apliciranje na sredstva iz fondova EU u ovu svrhu za što će se Udruga snažno zalagati u razdoblju koje slijedi.

Na sjednici je sudjelovala i gđa Paula Vidović, ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet s kojom su raspravljena sva aktualna pitanja vezana za provedbu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i srodnih propisa.

Ravnateljica Udruge, gđa Ivona Anić Miklec predstavila je rad Udruge kroz prvi dio godine, kao i tijek suradnje Udruge sa srodnim udruženjima u drugim državama članicama EU, od čega je istaknula pozitivan primjer intenziviranja bilateralne suradnje Udruge s Malteškim udruženjem brodovlasnika uz potrebu daljnjeg razvijanja jasnog bloka država članica EU sa srodnim interesima, a sve u svrhu jasnijeg vokaliziranja naših zajedničkih stavova pred zakonodavcima na EU i međunarodnoj razini.

Ravnateljica i predsjednik Skupštine, gospodin Marko Domijan, najavili su i održavanje jedne od nadolazećih sjednica Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) koja će se održati 2025. godine po prvi puta upravo u Republici Hrvatskoj, Dubrovniku. Udruga planira iskoristiti ovaj dolazak predstavnika svih srodnih Udruženja okupljenih pod okriljem ECSA u svrhu jačanja međunarodnog statusa Udruge te promociju svih njenih članica.

 

Slijedom svega naprijed navedenog, neke od raspravljanih točaka dnevnog reda predmetne sjednice su kako slijede:

 

- EU Emission Trading System (EU ETS) – aktualnosti

- nepoštene prakse pri provedbi EU sankcijskih paketa prema Rusiji – iskustva članica Udruge i daljnji koraci

- operacija Aspides u Crvenom moru

- izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu – prijedlozi Udruge

- prava osoba s invaliditetom u obalnom linijskom pomorskom prometu temeljem Zakona o povlasticama u prometu – update

- pregled aktualnih izmjena EU propisa iz područja pomorstva

- rad odbora Međunarodne pomorske organizacije (IMO) – aktualnosti

- odvoz komunalnog otpada (kruti i tekući) s brodova u hrvatskim i talijanskim morskim lukama –  usporedba hrvatskih i talijanskih tarifa.

 

Završno, još jednom zahvaljujemo našem domaćinu Jadroliniji na gostoprimstvu dok novu sjednicu planiramo na predivnom Rabu, u sjedištu naše članice Rapske plovidbe d.d.

25.04.2024

11. Dan karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum sudjelovala je, pored svojih članica, na 11. Danu karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci.
 
Članice Mare Nostruma i sama Udruga iskoristile su ovu priliku kako bi predstavile svoje poslovanje te studentima ponudile stručne prakse te razgovor o uvjetima zapošljavanja. Studenti su imali prilike čuti i o projektu izgradnje novog trajekta na električni pogon Rapske plovidbe d.d. kao i brojnim drugim planovima ostalih članica Udruge. 
 
Ravnateljica Udruge, gđa Ivona Anić Miklec, studentima je održala i predavanje na temu pomoraca kao pokretačke snage brodarstva te još jednom istakula predanost Udruge ka razvoju kvalitetnog i konkurentnog brodarstva za što ključan preduvjet čini upravo obrazovan, stručan, kreativan i pouzdan pomorački kadar.
 
 
 

12.04.2024

75. obljetnica Pomorskog fakulteta u Rijeci

Čestitamo Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na 75 godina djelovanja tijekom kojih se s pravom otisnuo na sam vrh visokoškolskih institucija koje odgajaju kadrove iz područja pomorstva u Republici Hrvatskoj. 
 
Kao budući potencijalni poslodavci studenata ovog Fakulteta, članice Mare Nostruma s punom pažnjom prate tijek i razvoj svih studijskih programa na istome. 
 
Pomorci su naša pokretačka snaga stoga zahvaljujemo Pomorskom fakultetu u Rijeci što već 75 godina kontinuirano educira i obrazuje nove pomorske kadrove koji čine srž i neizostavan preduvjet buduće izgradnje snažnog i konkurentnog brodarstva u Republici Hrvatskoj.
 
1 do 5 od 247 događanja Sljedeća Zadnja

Najave i obavijesti

55. sjednica Financijske komisije

 
Povodom održavanja Financijske komisije Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, članovi, predsjednik i ravnateljica Udruge sastali su se na regularnom sastanku 16. svibnja 2024. godine u Zagrebu. 
 
Na sastanku se raspravljene sve aktualne teme iz područja financiranja brodarstva, od čega posebno:
 
- pristupanje Republike Hrvatske OECD-u i utjecaj OECD Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar II) i Direktive (EU) 2022/2523 na nacionalni sustav poreza po tonaži
 
- rad Vijeća EU na Prijedlogu nove Energy Taxation Direktive i njen možebitni utjecaj na cijenu goriva
 
- problem dvostrukog oporezivanja u Argentini i Indiji te
 
- načini financiranja brodarstva.
17.05.2024

Dan Europe

Kako se 9. svibnja obilježava Dan Europe, ponosni smo što Mare Nostrum kao dio Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) svakodnevno jača suradnju s drugim članica EU kroz uključenost u pomorske politike EU.

09.05.2024

125. sjednica Skupštine HUB Mare Nostrum: Što očekuje brodarski sektor u nadolazećem razdoblju

Dana 3. svibnja 2024. godine u prostorijama Jadrolinije, Rijeka, održana je 125. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum.

Uz predstavnike članica Udruge i voditeljstva Udruge, na sjednici je prisustvovala i gđa Antonia Bebić, pomorski attaché; koja je ispred Republike Hrvatske zadužena za praćenje svih pomorskih file-ova koji se raspravljaju i donose u okviru Vijeća EU, a koja je Udruzi prezentirala sve aktualne teme i zakonodavne akte koji se trenutno raspravljaju u okviru EU kao i pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

06.05.2024

11. Dan karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum sudjelovala je, pored svojih članica, na 11. Danu karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci.
25.04.2024

75. obljetnica Pomorskog fakulteta u Rijeci

Čestitamo Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na 75 godina djelovanja tijekom kojih se s pravom otisnuo na sam vrh visokoškolskih institucija koje odgajaju kadrove iz područja pomorstva u Republici Hrvatskoj. 
 
Kao budući potencijalni poslodavci studenata ovog Fakulteta, članice Mare Nostruma s punom pažnjom prate tijek i razvoj svih studijskih programa na istome. 
12.04.2024

Sretan Uskrs

29.03.2024

DG CLIMA i EMSA organizirale webinar na temu EU ETS-a

Ravnateljica Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum zajedno s drugim predstavnicima članica naše Udruge, dana 18. ožujka 2024. godine, sudjelovala je na webinaru kojeg su organizirale Glavna uprava Europske komisije za klimatsku politiku (DG CLIMA) te Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA). 

19.03.2024

Sjednica Upravnog odbora Udruženja brodovlasnika Europske zajednice

Dana 5. i 6. ožujka 2024. godine, održana je sjednica Upravnog odbora (Board of Directors) Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) na kojoj su ispred HUB Mare Nostrum, sudjelovali gđa Ivona Anić Miklec, ravnateljica HUB Mare Nostrum i g. Marko Domijan, predsjednik Skupštine HUB Mare Nostrum. 

Zajedno s kolegama iz 21 nacionalnog udruženja brodovlasnika iz država članica EU i Norveške, raspravljali su o svim aktualnim temama iz područja brodarstva kao i prijedlozima novih zakonodavnih akata EU koji se trenutno raspravljaju pod okriljem Vijeća EU i Europskog parlamenta. 

08.03.2024

22. Sjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Pod novoizabranim vodstvom Nadzornog odbora - g. Nikole Koščice iz Tankerske plovidbe d.d. te uz članove Nadzornog odbora, g. Roberta Banka iz društva Alpha Adriatic d.d. i g. Vicenca Jerkovića iz Atlantske plovidbe d.d. kao i uz prisustvovanje g. Romana Balte, dugogodišnjeg suradnika Udruge iz računovodstva Biro Balta d.o.o. te voditeljstva Udruge, dana 29. veljače 2024. godine u prostorijama Udruge održana je 22. sjednica Nadzornog odbora HUB Mare Nostrum. 

01.03.2024

124. Sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Dana 16. veljače 2024. godine, u prostorijama resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, održana je 124. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, ujedino prva sjednica od dolaska nove ravnateljice u Udrugu.

Cilj sjednice je bio, nakon revidiranja rada Udruge u prethodnom razdoblju, usvojiti Plan rada i Financijski plan za rad Udruge u 2024. godini kao i raspraviti sve aktualne teme vezane za brodarstvo i rad Udruge općenito.

19.02.2024

Radionica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za brodarska društva

Dana 8. veljače 2024. godine, predstavnici članica naše Udruge kao i ravnateljica Udruge, gđa Ivona Anić Miklec, sudjelovali su na još jednoj u nizu korisnih radionica u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na temu uvođenja pomorskog prometa u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije (EU ETS) kao i obveze praćenja i izvješćivanja o emisijama iz pomorskog prometa koje predstoje temeljem Uredbe (EU) 2023/957.

09.02.2024

Imenovanje Ivone Anić Miklec ravnateljicom Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Dana 1. siječnja 2024. godine, gospođa Ivona Anić Miklec, preuzela je dužnost ravnateljice Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum. Udruga će pod vodstvom ravnateljice nastaviti biti odgovornim socijalnim partnerom u kolektivnim pregovorima sa sindikatima te će promicati interese hrvatskih brodara pred svim nadležnim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i pred nadležnim tijelima na međunarodnoj i EU razini. Udruga će u narednom periodu snažno podržavati svoje članice u digitalnoj i zelenoj tranziciji njihova poslovanja na putu ka održivom brodarstvu. Udruga će raditi na jačanju svog identiteta i suradnje sa srodnim udruženjima kao i osnaživanjem položaja Mare Nostruma pod okriljem njegove europske obitelji – Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA).

02.01.2024

Sretan Božić i nova 2024. godina

24.12.2023

Seminar EU Emissions Trading System (ETS)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum organizirala je edukativni Seminar na temu EU ETS 19. prosinca 2023. godine na kojem je glavnu riječ držao g. Dino Kučić, specijalist za nabavu goriva i održiv razvoj - EMS/EnMS manager u Croatia Airlines.

24.12.2023

123. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U ponedjeljak, 11. prosinca 2023. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu je održana 123. sjednica Skupštine. Na sjednici je sudjelovalo šest članica Udruge, a gost sjednice bio je Kap. Siniša Orlić.

24.12.2023

120. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U četvrtak, 28. rujna 2023. u prostorijama Tankerske Plovidbe u Zadru je održana 120. sjednica Skupštine. Na sjednici je prisustvovalo devet članica Udruge, a gost sjednice bila je predstavnica Agencije za obalni linijski pomorski promet.

02.10.2023

Europski brodarski samit 2023

Europski pomorski samit održan je u Bruxellesu 19. i 20. rujna 2023. Naglašena je strateška važnost pomorstva i pomoraca za gospodarstvo i sigurnost EU-a budući da se njime prevozi više od 72 % vanjske trgovine EU-a i osigurava opskrba osnovnim dobrima kao što je hrana, energetika, farmaceutika i sirovine. Europski brodski prijevoz čini gotovo 40% svjetske flote. Razgovaralo se o važnim aspektima zelenog prijelaza u brodarstvu, kao što su brodarstvo s niskim i nultim udjelom ugljika, čistim gorivima, inovativnim tehnologijama, dizajnom plovila, kao i o tome kako je adekvatno financiranje brodova ključno za provedbu održivosti i postizanje zelenih prijelaza i klimatskih ciljeva.

22.09.2023

Potpisan Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

Potpisan Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

Dana 29. lipnja 2023. godine u prijepodnevnim satima u Rijeci u prostorijama Jadrolinije potpisan je Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Na svečanom potpisivanju Ugovora nazočni su bili potpredsjednik Vlade RH te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, predstavnici Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, predstavnici sindikalnih partnera te ostali cijenjeni uzvanici.

Potpisnici ugovora su Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, Sindikat pomoraca Hrvatske i Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske.

21.09.2023

118. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U četvrtak, 18. svibnja 2023. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Puli je održana 118. sjednica Skupštine. Na sjednici je prisustvovalo osam članica Udruge, a gosti sjednice su bili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, Agencije za obalni linijski pomorski promet i Croatia Airlines.

31.05.2023

Sastanak s temom „Nadzor brodova Hrvatske državne pripadnosti u stranim lukama od strane inspektora države luke (PSC)“

Sastanak s temom „Nadzor brodova Hrvatske državne pripadnosti u stranim lukama od strane inspektora države luke (PSC)“ se održao dana 4. travnja 2023. godine.

28.04.2023

Sretan Uskrs!

09.04.2023

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je postala član Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA)

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je od 1. siječnja 2023. godine postala punopravni član Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA). 

24.01.2023

Rezultati projekta GUTTA - savinG fUel and emissions from mariTime Transport in the Adriatic region

Je li moguće unaprijediti i poboljšati pomorski promet te istovremeno pridonijeti smanjenju emisija u području mobilnosti? Put prema održivom trajektnom prijevozu sada može imati koristi od nove i učinkovite web usluge za određivanje povoljne rute broda. To je moguće zahvaljujući projektu GUTTA.

01.07.2022
  • HRVATSKA UDRUGA BRODARA
    MARE NOSTRUM
  • Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb
  • + 385 (0)1 6525-370
  • Žiro racun: 2340009- 1100202761
  • IBAN: HR10 2340 0091 1002 0276 1
  • OIB: 32333984326