BRODOSPLIT PLOVIDBA              
21000 SPLIT, PUT SUPAVLA 21              
                       
Redni Ime broda Tip broda GT DWT   Zapremnina Broj Broj Tone  KW Godina Zastava
broj         žita u m3 vozila putnika dizanja   izgradnje broda
                       
1. KATINA KOMERCIJALNA JAHTA 1.212 232   n/a 12 n/a 2.014 2015 MARŠAL. OTOCI
2. MONET PUTNIČKI BROD 1.453 153   n/a 60 n/a 1.000 1970 ST. VINCENT
3. KLARA PUTNIČKI BROD 497 140   n/a 36 n/a 732 2019 HRVATSKA
4. GOLDEN HORIZON PUTNIČKI BROD 8.784     n/a 324 n/a 6.600 2021 HRVATSKA
  UKUPNO: 4 BRODA 11.946 525     432   8.332