HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

Događanja

 

29.11.2018

Održana sjednica Tehničke komisije

Na sjednici je raspravljano o:

 1. Izvješću sa 73. sjednice MEPC-a
 2. Program rada za 2019. godinu
 3. Global Sulphur Cap 2020.
 4. Inicijativa za LIFE program
 5. Inicijativa za program istraživanja i razvoja u poduzećima - primjena ukapljenog vodika
 6. Projekt GUTTA – predstavljanje projekta, Sveučilište u Zadru i Udruga

23.11.2018

Održana 4. sjednica Komisije za pravna pitanja i osiguranje

Održana 4. sjednica Komisije za pravna pitanja i osiguranje

14. studenog 2018. održana je 4. sjednica Komisije za pravna pitanja i osiguranje na kojoj su razmatrane sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Izmjene i dopune Pomorskog zakonika
 2. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova
 3. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
 4. Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
 5. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
 6. Program rada za 2019. godinu

Kako se predviđa da prijedlog Izmjena i dopuna Pomorskog zakonika bude na dnevnom redu Vlade 12. prosinca 2018., koja šalje konačni prijedlog na usvajanje Saboru Republike Hrvatske, raspravljano je o preostalim pitanjima vezanim za Pomorski zakonik: porez po tonaži, definiciji putovanja jahte i pitanje raspreme.

 

O Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova ukazano je na problem nevjerodostojnosti izjava liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju pomoraca, što brodarima izaziva velike materijalne i druge probleme radi specifičnosti rada i života na brodu.

Predloženo je da se inicira izmjena Pravilnika o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova te da se oformi radna skupina za izmjenu  Pravilnika. Također je napomenuto da se psihološko testiranje pomoraca radi samo pri zapošljavanju, što nije dostatno, a također je potrebno inicirati i promjenu testova pri Komori psihologa

Vezano uz prijedlog  Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz rujna 2018., istaknuto je da je  prijedlog Zakona preliberalan na uštrb kvalitete tržišta i poslovanja naših brodara te da bi se kroz predmetni Zakon trebalo riješiti pitanje priveza i odveza jer je najavljeno za 2019. plaćanje usluge priveza i odveza lučkim kapetanijama pri svakom ticanju u obalno linijskom pomorskom prometu.

Prijedlog će se dopuniti s prijedlogom dodatka članka vezanim uz buku u lukama i izmjenama i dopunama čl. 149. ZPDML koji definira usluge priveza i odveza. Kompletiran nacrt prijedloga i izmjena ZPDML usuglasiti će se sa članicama te dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Vezano za Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ove godine se predviđa ukidanje Agencija za obalni linijski pomorski promet, a ostale izmjene su predviđene u 2019. godini. Rasprava i potencijalne izmjene i dopune Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj, biti će uvrštene u Program rada za 2019. godinu Komisije za pravna pitanja i osiguranje.

22.10.2018

SVEČANO OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA RJEŠAVANJA SUKOBA I DODJELA MEDIJACIJSKIH NAGRADA

Hrvatska udruga za mirenje je tijekom 6. Tjedna mirenja tradicionalno 18. listopada 2018. obilježila Svjetski dan rješavanja konflikata ili sukoba – „World Conflict Resolution Day“ u hotelu Panorama Zagreb.

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum zaprimila je ''Medijacijsku nagradu za udrugu poslodavaca 2018.''

Tema panela bila je „Medijacija – pogled u budućnost“. Moderator je bio Srđan Šimac, dok su panelisti bili:

Dalibor Čajkovski, odvjetnik u Rijeci i izmiritelj,

Darija Knez Grbčić, sutkinja i voditeljica Službe za mirenje Općinskog suda u Rijeci,

Petar Petrić, odvjetnik u Zagrebu i izmiritelj, predsjednik Nadzornog odbora HUM-a,

Anda Kostijal, dipl. iur., viša stručna savjetnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta RH,

Dalibor Ružić, dipl. iur. predsjednik Povjerenstva za alternativne načine rješavanja sporova u Ministarstvu pravosuđa RH,

Branka Sremac, direktorica Sektora pravnih poslova i upravljanja ljudskim resursima – Croatia Airlines d.d.

19.10.2018

Održana sjednica Skupštine

19. listopada 2018. godine u prostorijama Hrvatske brodogradnje Jadranbrod, održana je 85. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum, na kojoj je uz članove prisustvovao g. Branimir Belančić Farkaš, načelnik sektora pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Na sjednici se raspravljalo o stanju na brodarskom tržištu, internim aktivnostima Udruge te pripremi za novo financijsko razdoblje u 2019. godini.

Predstavljen je projekt GUTTA  na kojem Udruga sudjeluje u 2019. godini na programu suradnje Italija Hrvatska VA.

15.10.2018

sjednica Financijske komisije

Na 50. sjednici Financijske komisije održane u prostorijama Jadroplova 11. listopada 2019. godine, prisustvovali su članovi  Atlantska plovidbe, g. Vicenco Jerković, Brodospasa, gđa Nela Livačić, Jadranskog pomorskog servisa, g. Branimir Vujičić , Jadrolinije, g. Ivan Šmid, Jadroplova, gđa Sanja Bužančić i g. Dalibor Filipović, Tankerske plovidbe, g. Nikola Koščica te g. Vidas, HUB Mare Nostrum.

 

Intenzivno se raspraljalo o pripremama brodara obzirom na uvjet smanjenja emisija sumporovih oksida iz brodskih sustava, tzv. IMO Global Sulphur Cap 2020 te prednostima i nedostacima uređaja za filtraciju SOX emisija, tzv. scrubber.

Uz izvješće o stanju na međunarodnom tržištu, brodari su ukazali na mogućnost rasta vozarina uz napomenu da se tržište sporo ali stabilno oporavlja uz sve kraće cikluse pada i rasta, dok se u nacionalnoj plovidbi bilježio veći broj prevezenih putnika u odnosu na 2017. godinu.

 

Nastavno na novoodobren projekt GUTTA ukupne vrijednosti 1.2 milijuna eura na suradnji Interreg Italija-Hrvatska VA, g. Vidas je članove izvijestio o aktivnostima projekta koji bi trebao započeti 1. siječnja 2019. godine a na kojima Udruga sudjeluje zajedno s hrvatskim i talijanskim partnerima.

 

Članovi su upoznati s mogućnosti prijave  na Operativnim programom konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., uz što smo raspravljali o hrvatskom brodarstvu kao dodanoj EU vrijednosti.

Prva Prethodna 11 do 15 od 158 događanja Sljedeća Zadnja

Najave i obavijesti

13. sjednica Tehničke komisije za članove Udruge i predstavljanje aplikacija za vodik u pomorstvu

 
U petak, 15. ožujka 2019. godine u prostorijama Hrvatskog registra brodova u Splitu održana je 13. sjednica Tehničke komisije. U drugom dijelu Sjednice raspravljalo o implementaciji aplikacija za vodik u pomorstvu. 
20.03.2019

87. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

U petak, 15. veljače 2019. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukutre održana je 87. sjednica Skupštine Udruge na kojoj su bili nazočni članovi Skupštine/zamjene članova Skupštine:

18.02.2019

17. sjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Danas, 14. veljače 2019. godine održana je 17. sjednica Nadzornog odbora Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum u prostorijama Udruge, Avenija Većeslava Holjevca 20. 

14.02.2019
 • HRVATSKA UDRUGA BRODARA
  MARE NOSTRUM
 • Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb
 • + 385 (0)1 6525-370
 • + 385 (0)1 6525-371
 • Žiro racun: 2340009- 1100202761
 • IBAN: HR10 2340 0091 1002 0276 1
 • OIB: 32333984326