HRVATSKA UDRUGA BRODARA MARE NOSTRUM

Događanja

 

16.10.2020

Prva sjednica pregovaračkog odbora za Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi 2021. - 2022.

Dana 15. listopada u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održana je prva sjednica pregovaračkog odbora za Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi 2021. - 2022. 

05.10.2020

95. sjednica Skupštine

U srijedu, 30. rujna 2020. održana je 95. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Osim članica Udruge, sjednici su se pridružili i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Agencije za obalni linijski pomorski promet. 

 

 

Istaknute točke dnevnog reda bile su:

1. Usvajanje dnevnog reda

2.Usvajanje zapisnika 94. sjednice Skupštine

3. Problemi brodara i suradnja s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture

            a) Zakon o strancima

            b) Priznavanje svjedodžbi ukrajinskih pomoraca

            c) Problemi opstojnosti hrvatske zastave

            d) Uloga Mare Nostruma u kreiranju nove Strategije pomorskog razvitka

            e) Implementacija EU Green Deala smjernica kroz bodovanje/vrednovanje u linijskom brodarstvu

            f) Ostali problemi brodara (dvostruko oporezivanje u Indiji, Medico Rijeka, Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade…)

4. Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove iza 2020.

5. Zakon o šumama: obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

6. Stanje na brodarskom tržištu i utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje članica

7. Privez-odvez trajekata na državnim linijama u lukama županijskog značaja i prijedlog dopune Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, a u svezi Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova

8. Pregovori za novi Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce u nacionalnoj plovidbi na brodovima u javnom linijskom prijevozu :

- pitanje radnog vremena, preraspodjele radnog vremena, odmori i ostalo i primjena važećih propisa 

- pitanje financijskog okvira budućeg novog NKU za pomorce u nacionalnoj plovidbi i važeći ugovori za linije u javnom pomorskom prijevozu

- pitanje proširenja budućeg novog NKU za  pomorce u nacionalnoj plovidbi na djelatnost javnog linijskog pomorskog prijevoza

9. Emission Trading Scheme u pomorstvu i Uredba (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

10. Imenovanje pregovaračkog tima za pregovore oko obnove NKU za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi i o obnovi CBA za non-EU pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom u međunarodnoj plovidbi

11. Razno

09.07.2020

Europska komisija pokrenula savez za čisti vodik

 
Kako bi postala klimatski neutralna do 2050., Europa mora preobraziti svoj energetski sustav koji je izvor više od 75 posto emisija stakleničkih plinova u EU-u. 
 
Jučer donesenim strategijama za integraciju energetskog sustava i čisti vodik otvara se put za učinkovitiji i povezaniji energetski sektor s ciljem čišćeg planeta i jačeg gospodarstva. 
 
Te dvije strategije predstavljaju novi plan ulaganja u čistu energiju u skladu s paketom Europske komisije za oporavak Next Generation EU i Europskim zelenim planom. 
 
Kako bi omogućila ostvarivanje ciljeva te strategije, Komisija je jučer pokrenula europski savez za čisti vodik u suradnji s predvodnicima iz industrije, civilnim društvom, nacionalnim i regionalnim ministarstvima te Europskom investicijskom bankom. 
 
Savez će stvoriti portfelj ulaganja za podupiranje proizvodnje čistog vodika u EU-u i poticanje potražnje za vodikom. Istodobno, priopćeno je iz Europske komisije, usredotočit će se na vodik iz obnovljivih izvora koji će se tijekom prijelaznog razdoblja dopuniti vodikom s niskim emisijama ugljika.
 

10.06.2020

94. sjednica Skupštine

Dana 10.lipnja 2020. u Zagrebu je održana 94.sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum na kojoj je prisustvovalo devet od jedanaest članica Udruge. Također, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je svojom prisutnošću pridonio radu sjednice Skupštine. 
 
Istaknute točke dnevnog reda bile su: 
 
Usvajanje dnevnog reda
Usvajanje zapisnika 92 i 93. elektroničke sjednice Skupštine
Stanje na brodarskom tržištu i utjecaj SARS-CoV-2 koronavirusa na poslovanje članica
Otvoreni/neriješeni problemi brodara te sugestije Ministarstvu za rješenje
Izbor novog predsjednika Skupštine
Odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika (istek mandata)
Odluka o imenovanju predsjednika
Razno

Dana 10.lipnja 2020. u Zagrebu je održana 94.sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum na kojoj je prisustvovalo devet od jedanaest članica Udruge. Također, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je svojom prisutnošću pridonio radu sjednice Skupštine. 

 
Istaknute točke dnevnog reda bile su:
 
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 92 i 93. elektroničke sjednice Skupštine
3. Stanje na brodarskom tržištu i utjecaj SARS-CoV-2 koronavirusa na poslovanje članica
4. Otvoreni/neriješeni problemi brodara te sugestije Ministarstvu za rješenje
5. Izbor novog predsjednika Skupštine
    a) Odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika (istek mandata)
    b) Odluka o imenovanju predsjednika
6. Razno
    a) NKU za hrvatske pomorce na LNG brodovima – rasprava
    b) Ostalo
 
Udruga zahvaljuje dosadašnjem predsjedniku Skupštine Udruge, g. Davidu Sopti na predanom radu za Udrugu te mu želi sve najbolje u novim poslovnim pothvatima. Također, čestitamo g. Branimiru Kovačiću na novoizabranoj funkciji predsjednika Skupštine te se nadamo uspješnoj suradnji. Također, želimo i sve najbolje novoizabranom zamjeniku predsjednika Skupštine, g. Igoru Budisavljeviću. 

27.05.2020

Kako procijeniti količinu CO2 emisija povezanih s istraživačkim projektima?

Projekt GUTTA programa Interreg Italija – Hrvatska, pronašao je način uspješnog provođenja EU projekta s nultom neto putnom emisijom.

Ukupne izravne emisije vezane uz sva putovanja ostvarena projektom GUTTA u 2019. godini iznosila su oko 7 tona CO2. To odgovara emisijama prosječne talijanske osobe tijekom jedne godine (prema podacima talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija). To je glavni rezultat aktivnosti praćenja emisije CO2 vezan uz projektne susrete kojima projekt GUTTA, programa Interreg Italija - Hrvatska ima za cilj pridonijeti dekarbonizaciji pomorskog prometa trajektnim brodovima u Jadranskom moru.

„U GUTTA-i imamo određeni rezultat koji od nas zahtijeva praćenje i izvještavanje o emisijama u vezi svih projektnih sastanaka i drugih putovanja vezanih uz projekt,  objašnjava Gianandrea Mannarini, iskusni znanstvenik iz Euro-mediteranskog centra za klimatske promjene (CMCC) te koordinator GUTTA - a to bi moglo predstavljati inovaciju za EU projekte."

„Željeli bismo da GUTTA projekt bude prvi EU projekt s nultim neto prometom CO2 - dodaje Mannarini - a to se može postići negativnim emisijama“. Oni se mogu postići npr. financiranjem projekata pošumljavanja, osiguravanjem opskrbe čistom vodom u zemljama u razvoju (čime se izbjegava izgaranje fosilnih goriva za njezino pročišćavanje) ili podrškom malim obnovljivim izvorima energije.

Kako je procijenjen trošak za nadoknadu ugljičnog otiska GUTTA projekta? Smatralo se da su emisije putnih emisija dio europskog sustava trgovanja emisijama (EU-ETS). Ovaj prvi pokušaj upravo je razmatrao emisije izravno povezane s putovanjima. Međutim, za istinski nulti projekt s neto CO2, treba obuhvatiti i neizravne emisije uzrokovane putovanjima te druge proračunske linije projekta, poput osoblja i opreme.

Prosječni ugljični intenzitet putovanja GUTTA projekta u 2019. godini ustanovio je 107 g CO2 / km, što je manje od intenziteta prosječnog automobila u EU, a trošak kompenzacije iznosio je manje od 200 eura. Tako će, uloživši mali dio projektnog proračuna, partneri GUTTA znati da njihova putovanja nisu pridonijela klimatskim promjenama.

Izvorni tekst: https://www.cmcc.it/article/travelling-at-zero-net-co2-emissions-an-interreg-project-tells-how

1 do 5 od 194 događanja Sljedeća Zadnja

Najave i obavijesti

Prva sjednica pregovaračkog odbora za Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi 2021. - 2022.

Dana 15. listopada u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održana je prva sjednica pregovaračkog odbora za Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi 2021. - 2022. 

16.10.2020

95. sjednica Skupštine

U srijedu, 30. rujna 2020. održana je 95. sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Osim članica Udruge, sjednici su se pridružili i predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Agencije za obalni linijski pomorski promet. 

05.10.2020

Europska komisija pokrenula savez za čisti vodik

Kako bi postala klimatski neutralna do 2050., Europa mora preobraziti svoj energetski sustav koji je izvor više od 75 posto emisija stakleničkih plinova u EU-u. 
09.07.2020

94. sjednica Skupštine

Dana 10.lipnja 2020. u Zagrebu je održana 94.sjednica Skupštine Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum.  

10.06.2020

Kako procijeniti količinu CO2 emisija povezanih s istraživačkim projektima?

Projekt GUTTA programa Interreg Italija – Hrvatska, pronašao je način uspješnog provođenja EU projekta s nultom neto putnom emisijom.

27.05.2020

Instalacija sustava za uštedu goriva i smanjenje emisija na brodu

Suradnja između tvrtke eConowinda, Van Dam Shippinga i Niestern Sandera rezultirala je instalacijom sustava za uštedu goriva i smanjenje emisija na brodu MV Ankie (3,600 DWT).

29.04.2020

Sretan Uskrs!

10.04.2020

Golar Viking Management d.o.o. postala je pridruženi član Hrvatske udruge brodara Mare Nostrum

Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum je 2. travnja 2020. primila Golar Viking Management d.o.o.  u pridruženo članstvo.

07.04.2020
  • HRVATSKA UDRUGA BRODARA
    MARE NOSTRUM
  • Avenija V. Holjevca 20, 10020 Zagreb
  • + 385 (0)1 6525-370
  • Žiro racun: 2340009- 1100202761
  • IBAN: HR10 2340 0091 1002 0276 1
  • OIB: 32333984326